Дарія Новицька

Client Engineering Team Manager, VQ8


Досвiчений Project manager та Business Analyst, ментор, спiкер Project Management конференцiй, член спiвтовариства PMI. Наразi, Client Engineering Team Manager у Big Data компанii.


Тема доповіді: Шаблони, як iнструмент для пiдвищення ефективностi всього.


Під час доповіді поговоримо про:

-Шаблони документiв, процесiв, комунiкацiй з прикладами, як вони формуються i як поширюються в залежностi вiд “рiвня” огранiзацiї;

-Ознаки того, що процесс/документ/сценарiй комунiкацiї час закрiпити у шаблон та поширити;

-Як шаблони допомогають вирощувати молодих спецiалiстiв, та экономлять час Ментора;

-Зробимо ретроспективу аудиту QA процесiв проекта, без використання шаблонiв та його непередбачено цiкавий результат;

-Зробимо висновки про життя менеджера у рамках шаблонiв та без них;


back to top